PERUTUSAN IMAM BESAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Selamat datang ke Portal Rasmi Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Portal ini merupakan gerbang maklumat kepada orang awam, agensi kerajaan, swasta dan segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan maklumat mengenai aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan oleh Masjid Wilayah Persekutuan.

Sejajar dengan arus perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, Masjid Wilayah Persekutuan sentiasa komited untuk menyalurkan maklumat terkini mengenai pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan di masjid. Antaranya termasuk kuliah umum, kelas pengajian, program ibadah, dakwah, kebajikan dan lain-lain.  

Adalah diharapkan agar segala maklumat yang terkandung dalam portal ini dapat dimanfaatkan dan disebar luas lagi untuk kepentingan segenap lapisan masyarakat. Sebarang pandangan yang membina daripada pengunjung portal ini amatlah dihargai demi untuk memantapkan lagi kandungan portal serta menambah baik perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Masjid.

Selamat melayari Portal Rasmi Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur.

 Sekian, terima kasih.

USTAZ OSMAN BIN ABU BAKAR;
Imam Besar
Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur