Tetamu Masjid

Pada asalnya masjid adalah tempat sujud, rumah Allah SWT. Tetamu yang datang mengunjungi masjid adalah mereka yang sanggup mengabdikan diri kepada Allah yangmaha berkuasa dengan berjanji akan menjadi hamba Allah yang sentiasa taat kepada perintah-Nya.

Masjid adalah salah satu daripada tanda wujudnya umat Islam di suatu tempat di muka bumi ini, kerana disinilah tempat pertemuan dan merupakan salah satu tandaperpaduan umat Islam. Disinilah juga wujudnya orang-orang yang bertakwa dan bersaudara. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 18:

Maksudnya: “Hanyasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta sembahyang dan menunaikanzakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk.”

Masjid tidaklah dapat disamakan dengan tempat-tempat lain seperti rumah-rumah persendirian, gedung-gedung perniagaan atau pasar kerana tempat yang suci lagi mulia ini menjadi tempat orang Islam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ia juga adalah tempat kebajikan yang penuh dengan rahmat dan berkat. Syeikhul Islam Ibnu Taimiahpernah menyebut di dalam kitabnya yang terulung, Majmu`at al-Fatawa bahawa: Salah satu tempat penyatuan dan perkumpulan yang strategik untuk umat Islam ialahmasjid dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengasaskan Masjid Nabawi dengan menerapkan nilai takwa sebagai paksinya.

Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Memandangkan tempat ini mulia, maka kita sebagai tetamu masjid perlulah memelihara kemuliaan dengan menjaga sopan santun, sentiasa bertatatertib dan memeliharaadab-adab ketika memasuki dan berada di dalamnya. Antara adab-adab tersebut ialah, Pertama: Ikhlaskan niat ketika pergi kerana Allah SWT.Kedua: Sebelum pergihendaklah bersuci dari hadas, mandi sunat, mengambil wuduk, berpakaian menutup aurat, disunatkan memakai pakaian yang baru dan berwarna putih sertaberwangi-wangian. Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya: Sesiapa yang mengambil wuduk di rumahnya dan di perelokkan wuduknya, kemudian dia pergi kemasjid, maka dia adalah tetamu Allah dan menjadi kewajipan ke atas orang yang dilawati untuk memuliakan tetamunya.

Ketiga: Sentiasa tenang, tidak tergopoh gapah, sentiasa tawadhu’ dan khusuk ketika kaki melangkah ke masjid. Di riwayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda

dengan maksudnya: Jika kamu terdengar iqamat, maka berjalanlah kamu ke tempat solat dalam keadaan tenang dan tidak tergopoh-gapah. Apa yang kamu sempat,maka solatlah dan apa yang kamu tertinggalkan maka sempurnakanlah.

Keempat: Dalam perjalanan memperbanyakkan zikir, takbir, tasbih, tahmid, tahlil dan selawat. Kelima:Membaca doa-doa yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW ketikamemasuki masjid dan ketika berada di dalamnya serta memberi salam kepada malaikat yang menjaga rumah Allah. Keenam: Menunaikan sembahyang sunat tahiyatulmasjid, melakukan iktikaf, berdiam diri iaitu tidak membuat bising, tidak bercakap-cakap, tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, tidak melakukansesuatu tidak baik yang mengotorkan kesucian dan merosakkan kehormatan masjid.

Dalam hadith Ka’ab bin A’jrah, Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya: Jika kamu berada di dalam masjid, janganlah kamu membunyikan jari-jari kamu keranakamu seolah-olah berada di dalam solat ketika kamu menunggu untuk menunaikannya. Ketujuh: Dilarang menjadikannya sebagai tempat laluan atau jalan melainkansebagai tempat mengingati Allah dan tempat solat.

Rasulullah SAW menggesa umatnya agar cintakan masjid supaya dapat menyelamatkan diri dan mendapat perlindungan Allah SWT pada hari kiamat. Mereka yang sentiasa mengunjungi masjid dengan tujuan beribadat dan mendapat keredhaan Allah SWT akan memperolehi ganjaran yang besar iaitu syurga serta menjadi bukti tentang keimanan pada hari akhirat kelak. Sabda Rasulullah SAW:

Bermaksud: “Sesiapa yang pergi ke masjid di waktu pagi dan petang, Allah SWT menyediakan untuknya sesuatu hidangan yang biasa diberikan kepada tetamu disyurga bagi setiap kali ia pergi ke masjid samada pagi atau petang. ( Riwayat al-Bukhari)